Mimořádné nabídky
CONTAINEX - Trainee program

Trainee program

Počátkem úspěchu je správná příprava!

CONTAINEX - Trainee program

Každá cesta začíná prvním krokem: U nás Vaše kariéra začíná trainee programem pod názvem „Train the Winner“.  Zde důkladně poznáte nářadí pro své budoucí řemeslo - pomohou Vám při tom profesionálové přímo v praxi a formou dialogu.

Training on the Job znamená, že jste od počátku plně začleněni do každodenních činností.

Četné oborově specializované semináře a workshopy Vám zaručují základní odborné vzdělání ušité na míru. Při tom Vás provázejí zkušené instruktorky a instruktoři.

LKW WALTER - Arrow ButtonWALTER ACADEMY

Na základě Vašeho talentu a schopností následně převezmete svůj osobní rozsah odpovědnosti.

Vzdělávání specifické pro dané oddělení

Jak rozmanitá je práce u společnosti CONTAINEX, Vám ukáže trénink specifický pro dané oddělení.

  • V obchodních odděleních si vypracujete základní know-how od úvodního rozhovoru se zákazníkem přes sestavení nabídky, vyjednávání o ceně a přijetí zakázky až po její realizaci;  k té náleží např. interní objednávka ve výrobním závodě, termínové plánování dodávky/montáže, konečná přejímka a vyúčtování.
  • V oddělení plánování jde o kreativní zpracování technicky realizovatelných řešení a o vytváření výkresů pro kontejnerové systémy; naučíte se vše, co je třeba k tomu, abyste uměli proměnit přání zákazníků v realizovatelné projekty.
  • V oblasti vývoje produktu a inovací Vás zasvětíme do technického rozvoje produktu a přizpůsobení produktového programu požadavkům zákazníků a trhu.
  • V oddělení logistiky se naučíte vše o plánování přepravy, koordinace termínů a sledování přepravy.
  • V marketingovém oddělení poznáte naši kompletní marketingovou scénu; ukážeme Vám, co je důležité při oslovování zákazníků, jaké máme v rámci marketingu hlavní zásady a nástroje a jak můžeme podporovat kolegy z oblasti obchodu pomocí cílených marketingových opatření.
^ - Top
GREEN technology
GREEN technology Zaručené kvalitativní standardy a standardy životního prostředí, podle kterých se provádějí výběr dodavatele, nákup materiálů, výroba a kontrola kvality.
Kontakt

Váš kontakt pro:

>

K zajištění co nejlepších uživatelských možností využívá tato internetová stránka cookies. Kliknutím na „akceptovat“ souhlasíte s používáním cookies. Jestliže chcete určité cookies vyloučit, klikněte na zde. Další informace o zacházení s vašimi údaji naleznete v našich Uživatelských podmínkách a Upozorněních vztahujících se k ochraně údajů.

Akceptovat