Mimořádné nabídky
CONTAINEX  - Filozofie podniku

Filozofie podniku

Kooperativní styl řízení a vysoká míra vlastní odpovědnosti

Jsme přesvědčeni o tom, že člověk ve svých hospodářských aktivitách hledá smysl a svou úlohu, při nichž může rozvíjet svou osobnost.

Slavný rakouský neurolog a psychiatr Viktor E. Frankl to vyjádřil následujícími slovy:

„Nezáleží na konkrétním povolání jako takovém, ale vždy na nás, zda se to osobní a specifické, co vytváří jedinečnost naší existence, uplatní při práci, a učiní tak náš život smysluplným, či nikoli.“

(Skupina WALTER GROUP podporuje Centrum Viktora Frankla ve Vídni od založení v roce 2004. Toto centrum pomáhá šířit učení a myšlenky Viktora Frankla.)

 
Filozofie našeho podnikání je založena na kooperativním stylu řízení a velké důvěře vůči našim zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří jednají do určité míry jako podnikatelé s velkou mírou vlastní odpovědnosti.

Tomuto základnímu postoji odpovídá také v praxi vžitý smysl pro rodinu, a proto jsou pro nás důležité dlouhodobé vztahy s našimi zaměstnankyněmi a zaměstnanci. Sociální odpovědnost pro nás představuje důležitý prvek dlouhodobé úspěšnosti podniku.

 

Kulturní rozmanitost a společenská angažovanost

Společnost CONTAINEX se snaží získat pro sebe ty nejtalentovanější lidi ze všech evropských zemí. Vítáme jejich kulturní rozmanitost a podporujeme řadu aktivit zaměřených na rozvoj společenských kontaktů.

Klademe důraz na zdravý životní styl a podporujeme sportovní a fitness aktivity našich zaměstnankyň a zaměstnanců.

Kromě toho poskytuje CONTAINEX všem zaměstnankyním a zaměstnancům a rovněž obchodním partnerům jistotu zdravé, finančně silné soukromé společnosti. Poskytujeme našim zákazníkům kvalitní produkty a služby v souladu s přírodou a životním prostředím a chtěli bychom tím také přinést trvalý příspěvek k hospodářské prosperitě a sociální soudržnosti.

^ - Top
GREEN technology
GREEN technology Zaručené kvalitativní standardy a standardy životního prostředí, podle kterých se provádějí výběr dodavatele, nákup materiálů, výroba a kontrola kvality.
Kontakt

Váš kontakt pro:

>

K zajištění co nejlepších uživatelských možností využívá tato internetová stránka cookies. Kliknutím na „akceptovat“ souhlasíte s používáním cookies. Jestliže chcete určité cookies vyloučit, klikněte na zde. Další informace o zacházení s vašimi údaji naleznete v našich Uživatelských podmínkách a Upozorněních vztahujících se k ochraně údajů.

Akceptovat