Mimořádné nabídky
FAQ - LKW WALTER

FAQ

Pracovní příležitosti pro absolventy odborných škol a univerzit?

WALTER GROUP dává šanci mladým profesionálům.

Absolventům ekonomicky i jazykově zaměřených škol, vysokých škol a univerzit nabízíme přímý vstup do naší organizace. Pracovní zkušenosti nebo znalosti z oboru nejsou nutné.

V rámci našeho Trainee programu "Train the Winner" získáte intenzivní zaškolení pro úkoly, které Vás čekají..

Podporujeme Vaši odbornou a sociální kompetenci a koučujeme a provázíme Vás ve Vašem vývoji. WALTER GROUP roste nepřetržitě a udržitelně. Pojďte růst s námi!

Možnost kariéry pro profesionály?

Kromě kariérních šancí pro absolventy nabízí společnost CONTAINEX zajímavé perspektivy i mladým profesionálům.

Podívejte se na vypsané pozice na naší stránce "Volná místa".

Vzdělává společnost CONTAINEX učně?

Klasická učňovská povolání se v naší společnosti nevzdělávají. Absolventům středních odborných škol, vysokých odborných škol nebo univerzit nabízíme účast na našem programu „Train the Winner“, v jehož rámci jim předáváme specifické odborné znalosti, a to jak praktické, tak i teoretické.

Jak vypadá průběh výběrového řízení?

V každém online inzerátu najdete link, který Vás navede na náš online formulář žádosti. Prosíme, abyste jej vyplnili a odeslali společně se svými přílohami.

Potvrzovací zpráva, kterou zakrátko obdržíte, Vám dá jistotu, že Vaše žádost byla přijata. Během 14 dní v každém případě obdržíte od našeho personálního vedení zpětnou vazbu o výsledku Vaší žádosti.

Průběh náboru: první seznamovací rozhovor prostřednictvím telefonu nebo skype následovaný osobním pohovorem s náborovým pracovníkem. U speciálních pozic je možná druhá schůzka s vedoucím oddělení. Vaše cestovní náklady uhradíme dle dohody.

O výsledku Vaší žádosti budete informováni e-mailem či telefonicky. V případě otázek ohledně stavu Vaší žádosti Vám vždy rádi pomohou naši pracovníci z oddělení náboru. http://www.containex.at/de/personal-kontakt

Jak se mohu ucházet o místo?

Upřednostňujeme přihlášky uchazečů podané prostřednictvím našeho online přihlašovacího formuláře u nabídky volných míst
http://www.containex.at/de/karriere/offene-stellen

Zde máte možnost připojit až 5 příloh. Měl by se mezi nimi nacházet Váš životopis, motivační dopis a nejdůležitější vysvědčení. O místo se můžete ucházet rovněž písemně poštou nebo pomocí e-mailu.

Budou mi nahrazeny vynaložené cestovní výdaje?

Pokud úspěšně absolvujete první fázi procesu ucházení se o práci (telefonický rozhovor nebo rozhovor prostřednictvím Skypu), pozveme Vás na naše náklady k osobnímu pohovoru do Wiener Neudorfu nebo do Kufsteinu.

Potřebuji pracovní povolení?

Občané zemí EHP pracovní povolení nepotřebují. Státní příslušníci třetích států potřebují vedle pracovního povolení rovněž povolení k pobytu. Podpoříme Vás v tomto procesu.

Bližší informace k tomuto tématu získáte na rakouském pracovním úřadu (zkr. AMS) - www.ams.at

Jaké speciální odborné znalosti potřebuji? (odborná příprava, vzdělání apod.)

Naše nabídka pracovních příležitostí je určena v první řadě absolventům středních odborných škol, obchodních akademií, vysokých odborných škol a univerzit. Předchozí znalosti z oblasti logistiky nebo spedice nejsou nezbytně nutné. Odborné know-how Vám předáme my v rámci našeho školicího programu „Train the Winner“

Na jaké úrovni musí být mé znalosti německého jazyka?

Němčina je naším podnikovým jazykem. V průběhu školení a v rámci interní komunikace je třeba, abyste byli schopni vést srozumitelný dialog se všemi zaměstnankyněmi a zaměstnanci, proto předpokládáme, že Vaše znalosti německého jazyka dosahují vstupní úrovně nejméně B1, v optimálním případě B2 (podle evropského referenčního rámce pro cizí jazyky).

Na jaké úrovni musí být mé znalosti dalších cizích jazyků?

S našimi zákazníky a obchodními partnery komunikujeme v jejich mateřském jazyce. Pro zaručení účelné komunikace je proto třeba disponovat znalostmi příslušného cizího jazyka na úrovni B1, optimálně však B2 (znalosti potřebné ke složení maturitní zkoušky), posuzováno podle evropského referenčního rámce pro cizí jazyky.

Kdy začne školicí program?

Žádné pevné termíny zahájení nejsou stanoveny. Školicí program bude přizpůsoben individuálně pro Vás a může začít kdykoli. Školicí program je rozčleněn na řádné základní školení a na prohlubující speciální školení v závislosti na pracovní činnosti podle oblasti Vašeho nasazení.

Jak vysoká je pravděpodobnost, že jako absolvent školení získám pracovní smlouvu na dobu neurčitou?

Vedle specifické odborné přípravy slouží školicí program rovněž ke vzájemnému seznámení se, nepředstavuje však dodatečnou selekci uchazečů o zaměstnání. Jako rodinný podnik vědomý si své vlastní tradice máme zájem o dlouhodobou spolupráci.

Jaká je Vaše pracovní doba?

Pracovní týden má u nás v souladu se zákonným ustanovením 40 hodin. Pracovní den začíná v 8.00 hod. O víkendech si užíváme pracovního volna.

Je ve společnosti zaveden dress code?

Kultivovanému a profesionálnímu vystupování přikládáme velký význam - oblečení pro volný čas má své místo při trávení volného času, zatímco do kanceláře patří formálnější oblečení stylu business look!

Jakým způsobem získám podnikový byt?

Rádi Vám pomůžeme s hledáním bytu. V příslušných regionech spolupracujeme se spolehlivými pronajimateli a bytovými družstvy, u nichž můžete přímo a bez obtíží získat startovní byt.

Jak se dostanu na své pracoviště?

Pro cesty mezi Vídní a Wiener Neudorfem zajišťujeme pro své zaměstnankyně a zaměstnance bezplatnou kyvadlovou dopravu. Náš podnik v Kufsteinu leží poblíž centra a jeho dopravní dostupnost prostřednictvím veřejných dopravních prostředků (autobusy i vlaky) je vynikající. Zaměstnanci dojíždějící automobilem mohou využít bezplatná parkoviště.

Co dělá společnost CONTAINEX pro mé tělesné a duševní zdraví?

Práce si vyžaduje vyváženost - Rovnováze mezi prací a soukromým životem přikládáme velký význam. Z tohoto důvodu podporujeme sportovní aktivity, jako je plážový volejbal, fotbal, běh, lyžování, tenis a spinning. Zdraví je priorita! Pomáhají při tom rovněž nekuřácké kanceláře, TFT monitory neprodukující elektromagnetické emise, optimální klima v místnostech, velkorysé prostory vyhrazené pro relaxaci (čítárna, koutek na přípravu kávy, podnikový WALTER park), v podniku působící lékař včetně služby očkování a spousta dalších věcí. Jsme jedna velká rodina. Klademe důraz na dobré pracovní klima, týmového ducha a pocit sounáležitosti.

Komu patří společnost CONTAINEX?

CONTAINEX je člen skupiny WALTER GROUP. Tento koncern je již po tři generaci rodinným vlastnictvím.

Proč má společnost CONTAINEX tak dobrou bonitu?

Společnost CONTAINEX se nepodílí na spekulativních obchodech nebo riskantních převodech firem. Rosteme organicky - krok po kroku - společně se svými partnery a peníze utrácíme teprve tehdy, když jsme si je předtím vydělali! Tímto přístupem se nám daří dosahovat špičkových umístění v hodnocení renomovaných hospodářských informačních agentur při udílení ocenění „Austria's Leading Companies“ a svým zaměstnankyním a zaměstnancům nabízíme jistotu finančně silného podniku.

Ve kterých zemích má společnost CONTAINEX pobočky?

Naše podniková působiště tvoří centrála podniku ve Wiener Neudorfu, jižně od Vídně, a naše pobočka v tyrolském Kufsteinu.

Odtud obhospodařují naši zaměstnanci a zaměstnankyně ze 40 zemí naše trhy v Evropě.

^ - Top
GREEN technology
GREEN technology Zaručené kvalitativní standardy a standardy životního prostředí, podle kterých se provádějí výběr dodavatele, nákup materiálů, výroba a kontrola kvality.
Kontakt

Váš kontakt pro:

>

K zajištění co nejlepších uživatelských možností využívá tato internetová stránka cookies. Kliknutím na „akceptovat“ souhlasíte s používáním cookies. Jestliže chcete určité cookies vyloučit, klikněte na zde. Další informace o zacházení s vašimi údaji naleznete v našich Uživatelských podmínkách a Upozorněních vztahujících se k ochraně údajů.

Akceptovat